کلید بدون فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده اصفهان کلید


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

کلید بدون فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 160 آمپر اصفهان کلید

کلید بدون فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 250 آمپر اصفهان کلید

کلید بدون فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 400 آمپر اصفهان کلید

کلید بدون فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 630 آمپر اصفهان کلید