کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده اصفهان کلید


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 160 امپر اصفهان کلید مدل الفا

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 250 امپر اصفهان کلید مدل الفا

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 400 امپر اصفهان کلید مدل الفا

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته ساده 630 امپر اصفهان کلید مدل الفا