کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته اینترلاک اصفهان کلید


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته اینترلاک 160 امپر اصفهان کلید مدل تیپ 2

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته اینترلاک 250 امپر اصفهان کلید مدل تیپ 2

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته اینترلاک 400 امپر اصفهان کلید مدل تیپ 2

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار دسته اینترلاک 630 امپر اصفهان کلید مدل تیپ 2