کلید فیوز طوسی پیچاز الکتریک


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

کلید فیوز 160 امپر طوسی پیچاز الکتریک طرح AEG پلیمری الیاف دار

کلید فیوز 250 امپر طوسی پیچاز الکتریک طرح AEG پلیمری الیاف دار

کلید فیوز 400 امپر طوسی پیچاز الکتریک طرح AEG پلیمری الیاف دار

کلید فیوز 630 امپر طوسی پیچاز الکتریک طرح AEG پلیمری الیاف دار

کلید فیوز 160 امپر پیچاز الکتریکطرح ونر