کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار پیچاز الکتریک


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 امپر پیچاز الکتریک

کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 امپر پیچاز الکتریک