پایه فیوز کاردی پیچاز الکتریک


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

پایه فیوز کاردی 160 امپر پیچاز الکتریک مدل باکالیت و پلیمر الیاف دار

پایه فیوز کاردی 250 امپر پیچاز الکتریک مدل باکالیت و پلیمر الیاف دار


پایه فیوز کاردی 400 امپر پیچاز الکتریک مدل باکالیت و پلیمر الیاف دار

پایه فیوز کاردی 630 امپر پیچاز الکتریک مدل باکالیت و پلیمر الیاف دار