فیوز کاردی پیچاز الکتریک


الکترو کساء(electro kasa)تامین کننده لوازم برق صنعتی،سیم کابل از بهترین برندهای ایرانی و خارجی.خرید از ما صرفه جویی در وقت و هزینه شماست.

فیوز کاردی 16 تا 160 امپر پیچاز الکتریک سایز C00

فیوز کاردی 25 تا 160 امپر پیچاز الکتریک سایز NT00

فیوز کاردی 50 تا 160 امپر پیچاز الکتریک سایز NT0

فیوز کاردی 80 تا 250 امپر پیچاز الکتریک سایز NT1

فیوز کاردی 200 تا 400 امپر پیچاز الکتریک سایز NT2

فیوز کاردی 300 تا 630 امپر پیچاز الکتریک سایز NT3